Zaal Huis Oostpool - Bas van Spankeren

Azzini legt taken neer en maakt ruimte voor vervolgonderzoek Oostpool

Artistiek directeur Marcus Azzini heeft de Raad van Toezicht laten weten dat hij zijn taken als artistiek directeur, bestuurder en regisseur neerlegt. Hij doet dit in goed overleg met de Raad van Toezicht om rust te creëren bij Oostpool en alle ruimte te bieden voor onderzoek. De Raad van Toezicht van Toneelgroep Oostpool heeft besloten opdracht te geven tot een vervolgonderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag bij het gezelschap, onder meer nadat er afgelopen week nieuwe meldingen van ongewenst gedrag binnenkwamen. De meldingen kwamen binnen na de publicatie over het rapport dat meldingen van grensoverschrijdend gedrag onderzocht. De Raad van Toezicht heeft Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten, televisie- en filmsector, gevraagd te adviseren op welke wijze een verdiepend onderzoek vorm te geven. Om recht te doen aan alle betrokkenen, legt Marcus Azzini per direct en tot nader order zijn functie als artistiek directeur, regisseur en bestuurder neer.

Karen Verkerk, voorzitter van de Raad van Toezicht: ‘De impact van het vorige onderzoek is groot. De hoeveelheid reacties en oproepen van de afgelopen week onderstrepen dit. De communicatie richting betrokkenen over de uitkomsten van het onderzoek had zorgvuldiger en beter gemoeten. We hadden de briefschrijvers meer tijd en ruimte moeten bieden. Naast het nemen van maatregelen, hechten we veel waarde aan het erkennen van de gevoelens van angst en onveiligheid die naar voren zijn gekomen. Sinds het uitkomen van het rapport zijn er nieuwe signalen binnengekomen dat mensen hun verhaal over omgangsvormen, cultuur en ervaringen bij Oostpool willen delen. Ook hebben we gemerkt dat het niet anoniem kunnen melden voor sommige mensen een te grote stap is. Dat hebben we onderschat. Mede hierom intensiveren we de samenwerking met Mores. Zij hebben veel ervaring op dit gebied en ontwikkelen samen met ons een veilige werkwijze die ervoor zorgt dat we een compleet beeld krijgen van de situatie. We geloven oprecht dat we het heden en verleden recht moeten aankijken en bespreekbaar moeten maken wat onbesproken bleef, om zo tot heling te komen. Alleen op die manier kunnen we werken aan de verandering die nu nodig is en waarin openheid, transparantie en op een integere en veilige manier werken de basis zijn. Wij willen zorgvuldige vervolgstappen nemen en tegelijkertijd rust creëren. Ook Marcus heeft aangegeven dit proces alle ruimte te willen geven.’

Marcus Azzini:Na het eerste onderzoek gaf ik aan me niet te willen verschuilen achter de uitkomsten. En dit geldt nog steeds. Ik ben met mijn medebestuurder en de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor Oostpool en was dat ook in de periode waarover meldingen zijn gedaan. Ik deel de behoefte aan een open en transparant gesprek over feiten en gevoelens. Oostpool moet dat gesprek op een integere manier faciliteren en de kans krijgen om het onderzoek naar de meldingen uit te voeren. Ik vind het daarom het meest zuiver om mijn werkzaamheden als artistiek directeur en regisseur neer te leggen’.

Het meldpunt Mores.Online bestaat uit gecertificeerde vertrouwenspersonen die al sinds jaar en dag praten met slachtoffers van ongewenste omgangsvormen. Het meldpunt is onafhankelijk en is geïnitieerd door verschillende organisaties in de podiumkunsten-, film- en televisiesector en is voor iedereen die werkzaam is in deze sectoren.

De medewerkers van Toneelgroep Oostpool en alle directbetrokkenen zijn inmiddels geïnformeerd.

Lees hier het eerder verschenen Statement Raad van Toezicht Toneelgroep Oostpool na de publicatie van het rapport op 29 mei 2020.

Overig nieuws

Meer nieuws

Sluiten