Toneelgroep Oostpool

Bericht van de Raad van Toezicht

Het zijn uitdagende tijden bij Oostpool. De ophef en discussie die ontstond na de presentatie van uitkomsten van het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag deed veel stof opwaaien in onze directe omgeving alsook in de culturele sector. Toen wij als raad van toezicht begin maart van dit jaar werden geconfronteerd met meldingen van ongewenst gedrag, hebben we direct besloten om de meldingen uiterst serieus te nemen en daartoe een onafhankelijk bureau in te schakelen om deze grondig te laten onderzoeken. Bij dit alles geldt dat wij als raad van toezicht én als werkgever de verantwoordelijkheid hebben om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen richting alle betrokkenen.

We beseffen ons terdege dat het veel moed kost om naar voren te stappen en melding te maken van een negatieve persoonlijke ervaring bij Oostpool. Het is dan ook bijzonder pijnlijk dat we hebben moeten constateren dat degenen die zo moedig waren, zich gedurende het onderzoek en bij de presentatie van de resultaten (en vervolgstappen) daarvan onvoldoende erkend, veilig en gehoord hebben gevoeld. Dat dit onbedoeld tot veel pijn en boosheid heeft geleid betreuren we en daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan. Dit hebben we ook in een persoonlijk gesprek aan de betrokkenen verteld. Achteraf moeten we constateren dat er in het proces zaken verkeerd zijn gegaan en dat hierdoor de communicatie vanuit de raad van toezicht met de betrokkenen niet zorgvuldig genoeg is geweest.

Naar aanleiding van de ophef en de discussie over het onderzoek hebben meer mensen de moedige stap gezet om hun ervaringen te willen delen. Als raad van toezicht hebben we daarom, mede in overleg met Mores.online, besloten tot een aanvullend en verdiepend onderzoek naar ervaren grensoverschrijdend gedrag bij Oostpool. Dat onderzoek zal worden uitgevoerd door twee onafhankelijk onderzoekers, te weten Leo ten Brink en Tamara de Reu. Met behulp van de resultaten van dit onderzoek willen we ons blijven inzetten voor een professioneel, veilig en inspirerend werkklimaat binnen Oostpool en, waar mogelijk, de sector.

Raad van Toezicht
Toneelgroep Oostpool

Overig nieuws

Meer nieuws

Sluiten