Colofon en disclaimer

Ontwerp & ontwikkeling website

Bas Boerman | www.basboerman.nl & Hugo Naber | www.studiohugonaber.nl

Ontwerp huisstijl, beeldconcepten en campagnes

Hugo Naber & Krista van der Niet | www.kristavanderniet.nl | www.studiohugonaber.nl

Fotografie

Krista van der Niet
Suzanne Ophof
Annaleen Louwes
Sanne Peper
Sanne Zurne
Sofie Knijff
Ben van Duin
Jochem Jurgens

Redactie

Afdeling marketing & publiciteit Toneelgroep Oostpool

Algemene Voorwaarden

Op een bezoek aan Toneelgroep Oostpool zijn de Algemene bezoekersvoorwaarden van de VSCD van toepassing

Privacy statement en disclaimer

Voor Toneelgroep Oostpool is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening legt Toneelgroep Oostpool gegevens vast in een bestand. Toneelgroep Oostpool gebruikt gegevens van klanten voor de uitvoering van de kaartverkoop en om klanten en geïnteresseerden door middel van een digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van de activiteiten van Toneelgroep Oostpool alsmede van interessante aanbiedingen van producten en diensten. Hierbij tracht Toneelgroep Oostpool rekening te houden met voorkeuren. Indien je daar geen prijs op stelt kun je je gegevens hiertegen laten blokkeren door een mail te sturen naar publiciteit@toneelgroepoostpool.nl.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag

Op de website (www.toneelgroepoostpool.nl) worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als je nog vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact op met de marketingafdeling van Toneelgroep Oostpool: Nieuwstraat 58, 6811 HX Arnhem.
Arnhem, oktober 2013

Disclaimer

Ondanks het feit dat de grootste zorg is betracht ten aanzien van de samenstelling en weergave van de informatie, software en code op deze website, aanvaardt Toneelgroep Oostpool, noch enige aan haar verbonden onderneming, geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen en/of schade die een derde lijdt of heeft geleden als gevolg van het gebruik van deze informatie, software en code.

Hoe nu mens te zijn?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  1. Volg het repetitieproces van onze nieuwe producties, ontvang als eerste uitnodigingen voor openbare repetities, kijk mee met de inspiratiebronnen van onze makers en nog veel meer. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
  2. Vul een geldig e-mailadres in