De Profundis - Toneelgroep Oostpool - fotografie Bas de Brouwer

Hoe nu mens te zijn?

Maatschappelijk betrokken, artistiek gedurfd, noodzakelijk actueel en altijd onverwacht. Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor onvoorziene ‘ontmoetingen’ met andere mensen, tijden en denkbeelden. Theater als vorm én plek waar je ervaart dat gevoelens tegenstrijdig kunnen zijn en gedachtes kunnen veranderen. Waar je je samen met anderen iedere dag verhoudt tot de onbevattelijkheid van het bestaan. Daar waar we dichtbij komen en je onvoorwaardelijk die allesomvattende vraag stellen.

Hoe nu mens te zijn?

Onze samenleving is een, op het eerste gezicht, open samenleving: we zijn verbonden met online (en offline) netwerken, we maken verre reizen, we doen mee aan burgerinitiatieven voor asielzoekers, we delen ons privéleven met honderden Facebook-‘vrienden’, we zijn 24/7 bereikbaar. We kunnen contact maken met wie we maar willen, wanneer we maar willen. We zijn vrij. Maar het gevolg van die vrijheid is dat onze werelden fragmenteren. Je kunt niet met alles, iedereen en overal voortdurend in verbinding zijn. We moeten kiezen. Kiezen doe je op basis van interesse, belang en herkenning. Dit heeft tot gevolg dat de verbindingen die we aangaan op ons eigen terrein blijven. De vrijheid en veelheid brengen dus een tegenover-gestelde neiging teweeg: we zijn steeds beter in staat te vermijden wat ons niet interesseert, of – sterker nog – wat ons niet bevalt. We houden onszelf gevangen in het bekende. De neiging tot geslotenheid schuilt in ons allemaal: we worden ongerust van anders-denkende nieuwelingen, we zijn geobsedeerd door veiligheid, we zien onze denkbeelden liever bevestigd dan bevraagd. Kortom, de waarde van de ontmoeting met het onbekende of de ‘ander’ staat onder druk.

Terug