Onderzoek Oostpool

Aanvullend en verdiepend onderzoek naar ervaren grensoverschrijdend gedrag

De afgelopen periode zijn er meldingen en signalen van ervaringen van grensoverschrijdend gedrag binnengekomen bij zowel de Raad van Toezicht van Oostpool als bij het onafhankelijk meldpunt Mores.Online. De Raad van Toezicht neemt deze meldingen serieus en vindt het heel vervelend dat mensen zich onveilig hebben gevoeld bij ons gezelschap. Voor de toekomst van Oostpool is het belangrijk om over ervaringen te praten en ervan te leren, zodat onze mensen kunnen werken in een veilige, integere en inspirerende werkomgeving.

Om een duidelijk beeld te krijgen over de situatie bij Oostpool, zowel nu als in het verleden, heeft de Raad van Toezicht van Oostpool besloten tot een onafhankelijk en verdiepend onderzoek naar ervaren grensoverschrijdend gedrag.

Het onderzoek is een zogenaamd signaal- en cultuuronderzoek. Het biedt de mogelijkheid om, waar het grensoverschrijdend gedrag betreft, vertrouwelijk en geanonimiseerd te vertellen over eigen ervaringen, de cultuur en/of de processen bij Oostpool en mee te denken over veranderingen die nodig zijn om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen.

Dit onderzoek is – voor alle duidelijkheid – geen klachten- of feitenonderzoek gericht op waarheidsvinding en harde feiten. Mocht het signaalonderzoek daartoe aanleiding geven, dan kan de Raad van Toezicht alsnog daartoe besluiten.

Bij de opzet van het onderzoek heeft de Raad van Toezicht zich laten adviseren door Mores.Online.

Eenieder die wil praten over persoonlijke ervaringen krijgt de gelegenheid om zich tot 10 augustus 2020 te melden bij Mores.Online of rechtstreeks bij de onderzoekscommissie.

De onderzoekscommissie bestaat uit Leo ten Brink, arbeidsrechtjurist, en Tamara de Reu, organisatiepsycholoog. Leo en Tamara zijn te bereiken op het hiervoor speciaal gemaakte e-mailadres onderzoekscommissieoostpool@ziggo.nl. Leo is telefonisch bereikbaar op 06 – 5383 5105.

In het kader van de zorgvuldigheid vinden er ook gesprekken plaats met degenen op wie meldingen betrekking hebben. Hiervan krijgen de melders ook een terugkoppeling.

Raad van Toezicht Toneelgroep Oostpool

Het onderzoek is inmiddels afgerond. Lees hier de reactie van de Raad van Toezicht.

laatste update: 19 januari 2021

Sluiten