Toneelgroep Oostpool

Onze makers

Oostpool is een huis van makers. Het artistieke team staat onder leiding van artistiek directeur Marcus Azzini. Met verschillende talentvolle makers vormt Oostpool een team dat op verschillende manieren en vanuit verschillende generaties bezig is met de mens van nu. Juist vanuit een gemeenschappelijke inhoudelijke fascinatie, brengen zij divers en verschillend aanbod. Allen beschikken over zeer eigen en diverse kwaliteiten.


Toneelgroep Oostpool | Marcus Azzini | Bas de Brouwer

Marcus Azzini

Marcus Azzini (1971, Brazilië) is artistiek directeur en regisseur bij Toneelgroep Oostpool. Met zijn voorstellingen laat Azzini zien hoe krachtig de mens is in zijn kwetsbaarheid. Hij zoekt naar theater dat verbindt. Ruimte voor eigenheid en het doorbreken van categorieën binnen een inclusieve samenleving staan in zijn werk centraal. Volgens Azzini kunnen we het niet alleen. De zoektocht naar elkaar is noodzakelijk. Actief en zonder vooroordeel luisteren naar wat de ander te zeggen heeft, maakt het mogelijk van het verhaal van de ander te leren en elkaar werkelijk te ontmoeten.

Ruimte creëren voor het horen, voelen en zien van de ander is in het werk van Azzini een actieve handeling. Zijn makerschap laat zich omschrijven als zacht activisme, dat berust op toenadering. Theater als omhelzing. De begrippen eigenheid en gemeenschappelijkheid vertalen zich in het werk van Azzini naar de vragen; wat maakt mij eigen (en in die zin uniek) en in welke zin vind ik gemeenschappelijkheid (en daarmee gelijkheid) in de ander. Door in zijn werk het verschil tussen mensen te erkennen, zonder de gemeenschappelijkheid te verliezen, brengt Azzini de begrippen diversiteit en inclusiviteit samen.

Met eigentijdse voorstellingen als Angels in America (Oostpool, Juryselectie Nederlands en Vlaams Theaterfestival, Arlecchino voor Vincent van der Valk), Romeo en Julia (Oostpool), Kogelvis (coproductie Oostpool, Introdans, Gelders Orkest en Stadstheater Arnhem | selectie Nederlands Theaterfestival 2018), People, Places & Things (selectie Vlaams Theater Festival 2019 en selectie Nederlands Theaterfestival 2019: Theo d’Or voor Hannah Hoekstra en Colombina voor Ariane Schluter), Allemaal Mensen (Keuze van de Wijkjury 2019) en Small Town Boy (Oostpool in coproductie met ITA) toont Azzini kwalitatief hoge voorstellingen te maken bekroond door publiek, pers en vakgenoten.


Sarah Moeremans | Daniel Cohen

Sarah Moeremans

Sarah Moeremans (1979) werkt in ‘collecties’, dat wil zeggen dat zij haar oeuvre opbouwt uit reeksen van voorstellingen die een bepaalde vraag beslaan. Bij Toneelgroep Oostpool maakt Sarah de serie What’s in a Fairytale?!. Ze gaat, als een soort omgekeerde Walt Disney, in op de vraag waarom er weinig tot geen scherpe moraal meer gelezen wordt in eeuwenoude verhalen. Klakkeloos wor­den kinderen voor een ogenschijnlijk apolitieke Disneyfilm gezet, maar de moraal die erin besloten ligt lijkt van minder belang.

Joachim Robbrecht, een regelmatig aan Oostpool verbonden auteur, is Sarah’s belangrijkste bewerker en inhoudelijke sparringpartner. Zij herschrijven de sprookjes met nieuwe ogen: Welke moraal ligt er vanuit onze hedendaagse blik in besloten? De combinatie van maatschappelijk engagement en gevoel voor ironie leveren even puntige als grappige voorstellingen op als Robin Hood (2017), Bambi (2019) en De Rattenvanger (2020).


Jeroen de Man | Daniel Cohen

Jeroen De Man

Jeroen De Man (1980) ontwikkelt zich als regisseur in een unieke samenwerking van Toneelgroep Oostpool en Het Nationale Theater. Zijn drijfveer voor het maken van theater is een nostalgische: een fascinatie voor het ontstaan en weer vergaan van een illusie. Jeroen streeft ernaar hedendaagse paradoxen waar wij onszelf in gevangen houden aan de oppervlakte te brengen. Hij gaat enerzijds te werk als een Don Quichot die met zijn fantasie de werkelijkheid te lijf gaat. Anderzijds is hij zelf de eerste die de zeepbel kapot prikt. In zijn werk blijft hij eigenwijs zoeken naar het genot van de fantasie en de verrassing van de ontnuchtering. Jeroen tekende onder andere voor de regie van Ondine (2018, coproductie met Het Nationale Theater), Cinema (2018, coproductie met Het Nationale Theater, Arlecchino voor Mark Kraan) en Het Duel (2018, coproductie met Het Nationale Theater). In 2019 maakte hij de voorstelling Blikvoermensen met de derdejaars klas van ArtEZ Toneelschool in Arnhem.


Charli Chung_Hessel Waalewijn

Charli Chung

Het werk van de jonge regisseur Charli Chung (Den Haag, 1995) is direct, vurig, fris en brutaal. Chung beschikt over een creatieve dadendrang en haalt inspiratie uit alles wat hij tegenkomt. Zijn film-, boek-, en theaterbewerkingen leiden tot nieuw en eigen werk. Met een onstilbaar geloof in de kracht van theater zoekt hij met zijn werk naar manieren om mensen te inspireren tot het verkennen van verschillende vormen van leven en liefhebben. De eerste twee voorstellingen van Chung bij Oostpool zijn coproducties met Frascati Producties. In een recent verleden maakte Chung al een aantal producties bij Oostpool; o.a. de jongerenvoorstelling KIDS (2018) en de paradehit Alles wat liefde is (2019).


Jan Hulst & Kasper Tarenskeen

Jan Hulst & Kasper Tarenskeen

Jan Hulst (Amsterdam, 1987) en Kasper Tarenskeen (Amsterdam, 1988) vormen een eigenzinnig schrijf- en regieduo. Hun werk kenmerkt zich door een absurditeit en een eigen taal die het beste omschreven kan worden als modern, ironisch en poëtisch. Hulst&Tarenskeen creëren met hun personages twijfelende individuen die zich proberen te verhouden tot een wereld die sterk tegenstrijdig is. In de hopeloze zoektocht naar waarheid vindt het duo menselijkheid die zij met humor weten te vangen. Gevuld met politieke thema’s als geweld, neokolonialisme en individualisering is hun werk brutaal, eigentijds en ongerijmd. Hulst&Tarenskeen groeien bij Oostpool door in het regisseren van zelfgeschreven werk; portretten van de jonge mens van nu.


Daria Bukvić

Daria Bukvić

Regisseur Daria Bukvić (Tuzla, Bosnië en Herzegovina, ’89) stelt maatschappelijk engagement als voorwaarde voor haar werk. Gestuwd vanuit een maatschappelijk woede confronteert Bukvić het publiek via humor of schoonheid met hete hangijzers als racisme, migratie en fake news. Zodat het publiek de zaal geactiveerd verlaat, doordrongen van hun menselijkheid en verantwoordelijkheid voor de wereld waarin we leven. Bukvić’ voorstellingen zijn talig, radicale bewerkingen of nieuwe teksten, muzikaal en in het hier en nu. Naast de voorstellingen die Bukvić bij Oostpool gaat maken, blijft ze als regisseur verbonden aan Het Nationale Theater.

Sluiten