Girls and Boys | Toneelgroep Oostpool | foto Joris van Bennekom

Onze makers

Oostpool is een huis van makers. Met verschillende talentvolle makers vormt Oostpool een team dat op verschillende manieren en vanuit verschillende generaties bezig is met de mens van nu. Juist vanuit een gemeenschappelijke inhoudelijke fascinatie, brengen zij divers en verschillend aanbod. Allen beschikken over zeer eigen en diverse kwaliteiten. Naast het vaste artistieke team onder leiding van Daria Bukvić werkt Oostpool samen met gastregisseurs Pieter Kramer, Abdel Daoudi en Nina Spijkers.

Artistiek team

Gastregisseurs

Terug