Vacatures

Vacatures

Toneelgroep Oostpool is een groot, nationaal theatergezelschap dat al vijfenzestig jaar Arnhem als thuisbasis heeft. Jaarlijks realiseert het gezelschap ruim vierhonderd theatervoorstellingen en activiteiten voor zo’n zestigduizend bezoekers. Het gezelschap speelt in het hele land in schouwburgen, in vlakke-vloertheaters, op (zomer)festivals, op locatie, op scholen en vooral ook in het eigen theater ‘Huis Oostpool’. Het aanbod voor scholen realiseert het gezelschap in coproductie met Theater Sonnevanck uit Enschede. Met Introdans, Het Gelders Orkest en Musis en Stadstheater Arnhem werkt Toneelgroep Oostpool toenemend samen binnen de Lauwersgracht Alliantie en onderzoeken de partners gezamenlijke huisvesting op termijn. De kern van Toneelgroep Oostpool wordt gevormd door een formatie van vijfentwintig medewerkers. Per theaterseizoen worden er zo'n tweehonderd acteurs, schrijvers, ontwerpers en theatertechnici op projectbasis betrokken.

Het gezelschap is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur voor de kunsten en ontvangt subsidie van het ministerie van OCW, de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Arnhem. Vooraanstaande bedrijven steunen het gezelschap. Het Bestuur van de Stichting Toneelgroep Oostpool wordt gevormd door zakelijk directeur Ruud van Meijel en artistiek directeur Marcus Azzini. Die laatste geeft leiding aan het artistiek team dat eveneens bestaat uit de makers Sarah Moeremans en Jeroen De Man. Centraal in hun werk staat de vraag: "Hoe nu mens te zijn?”. Dat levert artistiek gedurfde en maatschappelijk betrokken voorstellingen op. Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor 'ontmoetingen' met andere mensen, tijden en denkbeelden.


Voor de afdeling administratie zoeken wij een:

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE (24 uur per week)

De afdeling |
De afdeling bestaat naast deze functie uit een controller en HR-adviseur.

De functie |
Het betreft een financieel-administratieve functie.

De taken |
- Je codeert en boekt inkomende en uitgaande facturen en zorgt voor het crediteuren- en debiteurenbeheer
- Je controleert de verwerking van facturen door budgethouders
- Je boekt kas- en bankboeken en bereidt de betalingsopdrachten voor
- Je draagt bij aan de ontwikkeling van administratieve procedures
- Je assisteert bij het opmaken en de controle van de jaarrekening en tussentijdse overzichten
- Je verwerkt de contracten met de schouwburgen 
- Je verricht incidenteel voorkomende secretariële werkzaamheden

 Wij vragen |
- Relevante scholing
- MBO+ werk- en denkniveau
- Inhoudelijke kennis van financiële processen
- Werkervaring met het voeren van financiële administraties
- In staat zijn om zowel zelfstandig als in teamverband te werken

Jouw profiel |
- Nauwkeurig
- Cijfermatig inzicht
- Goede communicatieve vaardigheden
- Proactieve en flexibele houding

Wij bieden |
- Een afwisselende baan in een dynamische, informele werkomgeving in een fraai pand in de binnenstad van Arnhem
- Een team van professionele en gedreven collega’s die de ambitie delen om de positie van Toneelgroep Oostpool als groot gezelschap verder uit te bouwen
- Een contract voor een half jaar met de mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd
- Salariëring als financieel administratief medewerker (schaal V afhankelijk van leeftijd en ervaring) conform cao toneel en dans 2016 - 2019

Toneelgroep Oostpool streeft actief naar een cultureel diverse samenstelling van het personeelsbestand.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie |
Voor informatie over deze vacature en/of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Anita van der Kroft, controller, via anita@toneelgroepoostpool.nl of telefoonnummer 026 - 44 37 655.

Reactie |
Stuur een motivatiebrief met cv vóór 1 juli 2018 aan linda@toneelgroepoostpool.nl.


Een Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie en staat het Bestuur met raad en daad terzijde. Onder andere in verband met het bereiken van het einde van de zittingstermijn van het huidige lid met het profiel ‘theater’ zoekt de Raad van Toezicht van de Stichting Toneelgroep Oostpool een:

Lid van de Raad van Toezicht met een artistiek profiel


De Raad |
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naast toezichthouder is de Raad ook werkgever van het Bestuur.
Gezamenlijk brengen de toezichthouders een scala aan kennis en vaardigheden aan tafel, onder meer op het gebied van algemeen, financieel en sociaal management, politiek en overheidsrelaties, marketing en communicatie en van het toneelvak en de nationale theaterwereld.
De Raad van Toezicht komt ten minste vijf maal per jaar bijeen voor overleg. Bij die vergaderingen is meesttijds ook het Bestuur aanwezig. Daarnaast zijn er premières en bijeenkomsten waarbij de aanwezigheid van de toezichthouders gewenst is.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Toneelgroep Oostpool en spreekt zich uit over onder andere het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag met jaarrekening. Raad van Toezicht en Bestuur van Toneelgroep Oostpool onderschrijven de Code Cultural Governance en handelen er naar. Naast algemene statuten van de Stichting Toneelgroep Oostpool zijn er aparte statuten voor de Raad van Toezicht en voor het Bestuur. De Raad van Toezicht rapporteert over haar functioneren in het jaarverslag van de Stichting.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.
Er wordt actief naar een cultureel diverse samenstelling van de Raad van Toezicht gestreefd.

Het profiel |
- Belangstelling voor en betrokkenheid bij de culturele sector in het algemeen en podium- kunsten in het bijzonder;
- Gezien de samengestelde deskundigheid, het netwerk, de specifieke deskundigheid en ervaring van de zittende leden van de Raad van Toezicht wordt een lid gezocht met een actieve betrokkenheid bij de nationale theatersector;
- Academisch denk- en werkniveau;
- Een relevant maatschappelijk netwerk in Oost-Nederland;
- Tijd en energie voor het vervullen van de functie;
- Vermogen tot strategisch denken en besturen vanuit de toezichthoudende rol

Wij bieden |
- Betrokkenheid bij een landelijk actief en vooraanstaand toneelgezelschap;
- De functie is onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed;
- Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgesloten.

Procedure |
De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, Karen Verkerk en de artistiek directeur, Marcus Azzini. Zij zullen een voordracht doen aan de voltallige Raad van Toezicht en het Bestuur. Het streven is de procedure medio 2018 af te ronden.

Reactie |
Je kunt je belangstelling en motivatie kenbaar maken middels een brief met cv en die zenden aan de zakelijk directeur van Toneelgroep Oostpool, Ruud van Meijel: ruud@toneelgroepoostpool.nl.

Voor informatie over deze vacature en/of de procedure kun je contact opnemen met Karen Verkerk, voorzitter, via 088-2424100.

Toneelgroep Oostpool streeft naar diversiteit in de personele samenstelling van de organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Hoe nu mens te zijn?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  1. Volg het repetitieproces van onze nieuwe producties, ontvang als eerste uitnodigingen voor openbare repetities, kijk mee met de inspiratiebronnen van onze makers en nog veel meer. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
  2. Vul een geldig e-mailadres in