Vacatures

Vacatures

Toneelgroep Oostpool is een groot, nationaal theatergezelschap dat al vijfenzestig jaar Arnhem als thuisbasis heeft. Jaarlijks realiseert het gezelschap ruim vierhonderd theatervoorstellingen en activiteiten voor zo’n zestigduizend bezoekers. Het gezelschap speelt in het hele land in schouwburgen, in vlakke-vloertheaters, op (zomer)festivals, op locatie, op scholen en vooral ook in het eigen theater ‘Huis Oostpool’. Het aanbod voor scholen realiseert het gezelschap in coproductie met Theater Sonnevanck uit Enschede. Met Introdans, Het Gelders Orkest en Musis en Stadstheater Arnhem werkt Toneelgroep Oostpool toenemend samen binnen de Lauwersgracht Alliantie en onderzoeken de partners gezamenlijke huisvesting op termijn. De kern van Toneelgroep Oostpool wordt gevormd door een formatie van vijfentwintig medewerkers. Per theaterseizoen worden er zo'n tweehonderd acteurs, schrijvers, ontwerpers en theatertechnici op projectbasis betrokken.

Het gezelschap is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur voor de kunsten en ontvangt subsidie van het ministerie van OCW, de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Arnhem. Vooraanstaande bedrijven steunen het gezelschap. Het Bestuur van de Stichting Toneelgroep Oostpool wordt gevormd door zakelijk directeur Ruud van Meijel en artistiek directeur Marcus Azzini. Die laatste geeft leiding aan het artistiek team dat eveneens bestaat uit de makers Sarah Moeremans, Jeroen De Man en Timothy de Gilde. Centraal in hun werk staat de vraag: "Hoe nu mens te zijn?”. Dat levert artistiek gedurfde en maatschappelijk betrokken voorstellingen op. Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor 'ontmoetingen' met andere mensen, tijden en denkbeelden.


We zoeken voor de afdeling marketing en educatie een
HOOFD MARKETING EN EDUCATIE (32 - 40 uur per week)
 
De afdeling |
De afdeling bestaat uit een hoofd, twee productie-marketingmedewerkers, een corporate marketing-medewerker, een educatiemedewerker volwassenen en een educatiemedewerker jongeren, een kassamedewerker en een stagiair.
Er zijn vacatures voor zowel de functie van het hoofd afdeling marketing en educatie als voor de functie van productie-marketingmedewerker.

De functie |
Als hoofd marketing en educatie geef je leiding aan de gelijknamige afdeling en ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van het marketing- en het educatie-beleid, dat zich richt op groei van het aantal bezoekers, het versterken van de betrokkenheid van het publiek, het vergroten van de naamsbekendheid en het laden van de beeldvorming van Toneelgroep Oostpool. Je doet dit in nauwe samenwerking met de afdelingshoofden en de artistieke en zakelijke directie van het gezelschap en met partners buiten de organisatie.

De taken |
- Ontwikkelen, uitvoeren en bewaken van het marketing-, communicatie-, publiciteits- en educatiebeleid en het vertalen hiervan in jaarplannen.
- Sturing geven aan de uitvoering van de plannen en het waar nodig het ondersteunen van de medewerkers op de afdeling bij hun dagelijkse werkzaamheden.
- Zorgen voor het welzijn, de ontwikkeling en het functioneren van de afdelingsmedewerkers.
- Laten verrichten van marktonderzoek en het vertalen van analyses naar beleid en concrete activiteiten.
- Opstellen, bewaken en zo nodig bijsturen van budgetten.
- Rapporteren aan de directie over resultaten en voortgang.
- Deelnemen aan de wekelijkse stafvergaderingen en het mede dragen van de organisatie van Toneelgroep Oostpool als geheel.
- Onderhouden van een relevant netwerk en deelnemen aan overleggen met collega’s bij schouwburgen en gezelschappen in het land en culturele instellingen in de stad.
- Voeren van het woord richting pers en publiek namens de directie.
- Bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van publiekswerving en publiekswerking.

Jouw profiel |
- Minimaal enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie, bij voorkeur in de wereld van kunst en cultuur.
- Bekend met offline en online marketingtechnieken en educatiemethoden.
- Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
- Een sterke persoonlijkheid, die artistieke en zakelijke belangen weet te verenigen.
- In staat om autonoom te denken, creatief  en strategisch en met een visie op publiekswerving en publiekswerking.
- Een kritische instelling en gericht op resultaat en kwaliteit.
- Een opgeruimde en praktische geest die creativiteit en inventiviteit paart aan doelgerichtheid en besluitvaardigheid. 
- Het vermogen om onder tijdsdruk en zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
- Affiniteit met theater en toneel in het bijzonder.
- Bereid zo nodig ook ’s avonds en in het weekeinde te werken.

Wij bieden |
- Een dynamische werkomgeving in een fraai pand in de binnenstad van Arnhem.
- Gedreven collega’s die de ambitie delen om de positie van Toneelgroep Oostpool als groot gezelschap uit te bouwen.
- Een contract voor een jaar met de mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.
- Salariëring als hoofd marketing en communicatie (schaal VIII of IX afhankelijk van leeftijd en ervaring) conform de Cao Theater en Dans 2016-2019.

Informatie |
Voor informatie over deze vacature en/of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ruud van Meijel, zakelijk directeur, via ruud@toneelgroepoostpool.nl of telefoonnummer 026 - 44 37 655.

Reactie |
Stuur een motivatiebrief met cv voor 13 mei aan ruud@toneelgroepoostpool.nl.


Voor de afdeling marketing en educatie zoeken we ook een
PRODUCTIE-MARKETINGMEDEWERKER (32 - 40 uur per week)

De afdeling |
De afdeling bestaat uit een hoofd, twee productie-marketingmedewerkers, een corporate marketing-medewerker, een educatiemedewerker volwassenen en een educatiemedewerker jongeren, een kassamedewerker en een stagiair.
Er zijn vacatures voor zowel de functie van het hoofd afdeling marketing en educatie als voor de productie-marketingmedewerker.

De functie |
Als productie-marketingmedewerker verzorg je - binnen de kaders van de algehele marketing-strategie van Toneelgroep Oostpool - de communicatie en publiekswerving van een aantal theaterproducties gedurende het seizoen. Het doel is een optimale zaalbezetting voor deze producties te realiseren. Je doet dit in nauwe samenwerking met het artistieke team van de producties en de theaters en festivals waar de voorstellingen van deze producties spelen. 

De taken |
- Ontwikkelt per productie een communicatie- en publiciteitsplan en voert dit uit.
- Betrekt de collega's op de marketingafdelingen van de theaters en festivals bij het plan en ondersteunt hen bij hun aandeel in de promotie van de voorstellingen.
- Schrijft teksten voor zowel promotiedoeleinden als voor de pers.
- Initieert en coördineert de realisatie van promotiedrukwerk.
- Onderhoudt adressenbestanden van relevante publieksgroepen en relaties.
- Neemt deel aan het overleg met andere disciplines over de producties en onderhoudt contact met de regisseur, dramaturg en acteurs over de communicatie en publiciteit en  coördineert hun inzet t.b.v. pers en media.
- Draagt bij aan de ontwikkeling, de uitvoering en het bewaken van het algehele marketing-, communicatie- en publiciteitsbeleid.

Jouw profiel |
- Enkele jaren ervaring in een vergelijkbare functie in de wereld van kunst en cultuur.
- Bekend met offline en online marketingtechnieken.
- Het vermogen om doelgericht, onder tijdsdruk en zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
- Een zelfstarter met vertrouwen in eigen kunnen, die artistieke en zakelijke belangen weet te verenigen.
- Een kritische instelling en gericht op resultaat en kwaliteit.
- Affiniteit met theater en toneel in het bijzonder.
- Bereid zo nodig ook ’s avonds en in het weekeinde te werken.

Wij bieden |
- Een dynamische werkomgeving in een fraai pand in de binnenstad van Arnhem.
- Gedreven collega’s die de ambitie delen om de positie van Toneelgroep Oostpool als groot landelijk opererend gezelschap uit te bouwen.
- Een contract voor een half jaar met de mogelijkheid tot een dienstverband voor onbepaalde tijd.
- Salariëring conform de CAO Nederlands Theater en Dans 2016-2019 (schaal V).

Informatie |
Voor informatie over deze vacature en/of de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Ruud van Meijel, zakelijk directeur via ruud@toneelgroepoostpool.nl.

Reactie |
Stuur een sollicitatiebrief met cv voor 13 mei 2018 aan ruud@toneelgroepoostpool.nl


Een Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie en staat het Bestuur met raad en daad terzijde. Onder andere in verband met het bereiken van het einde van de zittingstermijn van het huidige lid met het profiel ‘theater’ zoekt de Raad van Toezicht van de Stichting Toneelgroep Oostpool een:

Lid van de Raad van Toezicht met een artistiek profiel

De Raad |
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naast toezichthouder is de Raad ook werkgever van het Bestuur.
Gezamenlijk brengen de toezichthouders een scala aan kennis en vaardigheden aan tafel, onder meer op het gebied van algemeen, financieel en sociaal management, politiek en overheidsrelaties, marketing en communicatie en van het toneelvak en de nationale theaterwereld.
De Raad van Toezicht komt ten minste vijf maal per jaar bijeen voor overleg. Bij die vergaderingen is meesttijds ook het Bestuur aanwezig. Daarnaast zijn er premières en bijeenkomsten waarbij de aanwezigheid van de toezichthouders gewenst is.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Toneelgroep Oostpool en spreekt zich uit over onder andere het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag met jaarrekening. Raad van Toezicht en Bestuur van Toneelgroep Oostpool onderschrijven de Code Cultural Governance en handelen er naar. Naast algemene statuten van de Stichting Toneelgroep Oostpool zijn er aparte statuten voor de Raad van Toezicht en voor het Bestuur. De Raad van Toezicht rapporteert over haar functioneren in het jaarverslag van de Stichting.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.
Er wordt actief naar een cultureel diverse samenstelling van de Raad van Toezicht gestreefd.

Het profiel |
- Belangstelling voor en betrokkenheid bij de culturele sector in het algemeen en podium- kunsten in het bijzonder;
- Gezien de samengestelde deskundigheid, het netwerk, de specifieke deskundigheid en ervaring van de zittende leden van de Raad van Toezicht wordt een lid gezocht met een actieve betrokkenheid bij de nationale theatersector;
- Academisch denk- en werkniveau;
- Een relevant maatschappelijk netwerk in Oost-Nederland;
- Tijd en energie voor het vervullen van de functie;
- Vermogen tot strategisch denken en besturen vanuit de toezichthoudende rol

Wij bieden |
- Betrokkenheid bij een landelijk actief en vooraanstaand toneelgezelschap;
- De functie is onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed;
- Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgesloten.

Procedure |
De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, Karen Verkerk en de artistiek directeur, Marcus Azzini. Zij zullen een voordracht doen aan de voltallige Raad van Toezicht en het Bestuur. Het streven is de procedure medio 2018 af te ronden.

Reactie |
Je kunt je belangstelling en motivatie kenbaar maken middels een brief met cv en die zenden aan de zakelijk directeur van Toneelgroep Oostpool, Ruud van Meijel: ruud@toneelgroepoostpool.nl.

Voor informatie over deze vacature en/of de procedure kun je contact opnemen met Karen Verkerk, voorzitter, via 088-2424100.

Toneelgroep Oostpool streeft naar diversiteit in de personele samenstelling van de organisatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Hoe nu mens te zijn?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  1. Volg het repetitieproces van onze nieuwe producties, ontvang als eerste uitnodigingen voor openbare repetities, kijk mee met de inspiratiebronnen van onze makers en nog veel meer. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
  2. Vul een geldig e-mailadres in