Vacatures

Vacatures

Toneelgroep Oostpool is een groot, nationaal theatergezelschap dat al meer dan zestig jaar Arnhem als thuisbasis heeft. Jaarlijks realiseert het gezelschap ruim vierhonderd theatervoorstellingen en activiteiten voor zestigduizend bezoekers in de leeftijd vanaf twaalf jaar. Het gezelschap speelt in het hele land in schouwburgen, in vlakke-vloertheaters, op (zomer)festivals, op locatie, op scholen en vooral ook in het eigen theater ‘Huis Oostpool’. Het aanbod voor scholen realiseert het gezelschap in coproductie met Theater Sonnevanck uit Enschede. Met Introdans, Het Gelders Orkest en Musis en Stadstheater Arnhem werkt Toneelgroep Oostpool toenemend samen binnen de Alliantie Lauwersgracht en onderzoeken de partners gezamenlijke huisvesting op termijn.
In totaal zijn er vijfentwintig medewerkers in vaste dienst bij Toneelgroep Oostpool en worden er per theaterseizoen zo'n honderd acteurs, schrijvers, ontwerpers en medewerkers op projectbasis betrokken.
Het gezelschap is onderdeel van de landelijke basisinfrastructuur voor de kunsten en ontvangt subsidie van het ministerie van OCW, de provincies Gelderland en Overijssel en de gemeente Arnhem. Vooraanstaande bedrijven als Dirkzwager advocaten & notarissen en AkzoNobel steunen het gezelschap.
Het Bestuur van de Stichting Toneelgroep Oostpool wordt gevormd door zakelijk directeur Ruud van Meijel en artistiek directeur Marcus Azzini. Die laatste geeft leiding aan het artistiek team dat eveneens bestaat uit de makers Sarah Moeremans, Jeroen De Man en Timothy de Gilde. Centraal in hun werk staat de vraag: "Hoe nu mens te zijn?". Dat levert artistiek gedurfde en maatschappelijk betrokken voorstellingen op. Toneelgroep Oostpool gelooft in theater als middel voor 'ontmoetingen' met andere mensen, tijden en denkbeelden.
Een Raad van Toezicht ziet toe op de besturing van de organisatie en staat het Bestuur met raad en daad terzijde. Onder andere in verband met het bereiken van het einde van de zittingstermijn van de huidige penningmeester zoekt de Raad van Toezicht van de Stichting Toneelgroep Oostpool:

Twee leden van de Raad van Toezicht

De Raad |
De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Naast toezichthouder is de Raad ook werkgever van het Bestuur.
Gezamenlijk brengen de toezichthouders een scala aan kennis en vaardigheden aan tafel, onder meer op het gebied van algemeen management, financiën, politiek en overheidsrelaties, marketing en communicatie en van het toneelvak en de nationale theaterwereld.
De Raad van Toezicht komt ten minste vijf maal per jaar bijeen voor overleg. Bij die vergaderingen is meesttijds ook het Bestuur aanwezig. Daarnaast zijn er premières en bijeenkomsten waarbij de aanwezigheid van de toezichthouders gewenst is.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het beleid van Toneelgroep Oostpool en spreekt zich uit over onder andere het beleidsplan, de begroting en het jaarverslag met jaarrekening. Raad van Toezicht en Bestuur van Toneelgroep Oostpool onderschrijven de Code Cultural Governance en handelen er naar. Naast algemene statuten van de Stichting Toneelgroep Oostpool zijn er aparte statuten voor de Raad van Toezicht en voor het Bestuur. De Raad van Toezicht rapporteert over haar functioneren in het jaarverslag van de Stichting.
Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming voor een tweede termijn van vier jaar.
Er wordt actief naar een cultureel diverse samenstelling van de Raad van Toezicht gestreefd.

Het profiel |
- Belangstelling voor en betrokkenheid bij de culturele sector in het algemeen en podiumkunsten in het bijzonder;
- Gezien de samengestelde deskundigheid, het netwerk, de specifieke deskundigheid en ervaring van de zittende leden van de Raad van Toezicht wordt een lid gezocht met ervaring in marketing en communicatie en een ander lid (penningmeester) met administratie en financiën vanuit een bestuurlijke of eindverantwoordelijke functie;
- Academisch denk- en werkniveau;
- Een relevant maatschappelijk netwerk in Oost-Nederland;
- Tijd en energie voor het vervullen van de functie;
- Vermogen tot strategisch denken en besturen vanuit de toezichthoudende rol.

Wij bieden |
- Betrokkenheid bij een landelijk actief en vooraanstaand toneelgezelschap;
- De functie is onbezoldigd, maar onkosten worden vergoed;
- Er is een verzekering tegen bestuursaansprakelijkheid afgesloten.

Procedure | 
De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, Karen Verkerk, en de zakelijk directeur van Oostpool, Ruud van Meijel. Zij zullen een voordracht doen aan de voltallige Raad van Toezicht en het Bestuur. Het streven is de procedure eind 2017 af te ronden.

Reactie |
Je belangstelling en motivatie kun je kenbaar maken middels een brief met cv en die zenden aan ruud@toneelgroepoostpool.nl
Voor informatie over deze vacature en/of de procedure kun je contact opnemen met Karen Verkerk, voorzitter, via 088-2424100.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Hoe nu mens te zijn?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  1. Volg het repetitieproces van onze nieuwe producties, ontvang als eerste uitnodigingen voor openbare repetities, kijk mee met de inspiratiebronnen van onze makers en nog veel meer. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
  2. Vul een geldig e-mailadres in