Small Town Boy i.s.m. ITA

Regie | 14.6 t/m 3.8

TEKST FALK RICHTER | REGIE MARCUS AZZINI


Zijn we in staat ons te keren tegen alles wat opgelegd is? Kunnen we op een geheel andere manier leven of liefhebben? Kun je ooit stoppen iemands kind te zijn?

"You leave in the morning with everything you own… Run away, turn away, run away, turn away, run away." | Bronski Beat

Small Town Boy, verwijzend naar Bronski Beat’s bekendste hit uit 1984, vertelt het verhaal van een jongen van het platteland die zich niet herkent in de opgelegde wereld waarin hij opgroeit. Op de vlucht voor repressie en het gebrek aan erkenning, vertrekt hij naar de grote stad. Naar Berlijn, Londen, Amsterdam; Europese vrijgevochten metropolen waar de mens zichzelf herontdekt, ruimte vindt om te experimenteren en waar identiteit wordt bevochten. Het is volop genieten in deze nieuwe, grotere wereld. Maar een leven vol persoonlijke, politieke en seksuele vrijheid blijkt ook complex. Kun je wel een ander mens worden?

Voor het eerst te zien in Nederland tijdens Amsterdam Pride
De gerenommeerde Duitse schrijver en regisseur Falk Richter sprak met jonge mensen die hun benauwend thuis achter zich lieten om zichzelf en hun seksualiteit te vinden in de grote stad. Zijn voorstelling Small Town Boy ging in 2014 in Berlijn in première. In het kader van Pride Amsterdam brengt regisseur Marcus Azzini deze zomer Small Town Boy naar Nederland.

Activisme in de vorm van een omhelzing
Op de barricade staan betekent voor Marcus Azzini theater maken. Hij kiest voor activisme in de vorm van een omhelzing, door persoonlijke verhalen te vertellen die leiden tot nieuwe blikken en perspectieven. Voor zijn voorstelling Allemaal Mensen vroeg hij 14 jonge podiumkunstenaars hun persoonlijke verhalen te vertellen in een poging elkaar op te zoeken, elkaar te leren kennen en beter te begrijpen. Met Small Town Boy vervolgt Azzini zijn poging tot het vergroten van acceptatie van diversiteit, ditmaal vertrekkende vanuit een geschreven tekst. Gesitueerd in een Europese stad, waar migratie zowel kansen als confrontatie oplevert, stelt hij met dit stuk de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap centraal.

“Juist wanneer we denken de verhalen van anderen te kennen, moeten we deze verhalen blijven vertellen. We moeten voorbeelden blijven geven en voorbeelden blijven zijn.” | Marcus Azzini

CREDITS
tekst Falk Richter | vertaling Ludwig Bindervoet | regie Marcus Azzini | spel Soumaya Ahouaoui, Leandro Ceder, Alex Hendrickx, Rick Paul van Mulligen, Florian Myjer | dramaturgie Tjeerd Posthuma |  scenografie Studio Dennis Vanderbroeck | kostuumontwerp Marcus Azzini | kostuumatelier Elysanne Schuurman | muziek Bart Rijnink | zang Benjamin Abel Meirhaeghe | lichtontwerp Wiel Coopmans | techniek Elmar Neudam, Jannes Noorman, Hergen Verheul | boventiteling Johan Lippens | productie Aafje Roth | marketing Evelien ter Ellen, Marloes Pronk | beeld Henri Verhoef  | met dank aan Ozan Aydogan 

Deze voorstelling wordt gespeeld met Engelse boventiteling.

TONEELGROEP OOSTPOOL & INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM PRESENT

SMALL TOWN BOY

Are we able to resist everything imposed from outside? Can we live or love in ways that are completely different? Can you ever stop being someone’s child?

"You leave in the morning with everything you own… Run away, turn away, run away, turn away, run away." | Bronski Beat

Small Town Boy – a reference to Bronski Beat’s most famous hit, from 1984 – tells the story of a boy from the country who cannot identify with the world imposed upon him as he grows up. Fleeing repression and lack of recognition, he moves to the big city. To Berlin, London, Amsterdam; free-thinking European metropolises where people can rediscover themselves, find space to experiment and where identity can be defined through resistance. There is much to enjoy in this big, new world: but a life full of personal, political and sexual freedom brings its own complexities. Is it possible to become a different person?

First ever show in the Netherlands during Amsterdam Pride

Renowned German writer and director Falk Richter talked to young people who have left behind their narrow-minded hometowns to explore themselves and their sexuality in the big city. His production Small Town Boy premièred in Berlin in 2014. This summer, director Marcus Azzini brings Small Town Boy to the Netherlands as part of Pride Amsterdam.

Activism in the form of an embrace

For Marcus Azzini, standing on the barricades means making theatre. He chooses activism in the form of an embrace, by telling personal stories that lead to new insights and perspectives. For his production Allemaal Mensen (All Humans), he asked 14 young stage artists to tell their personal stories in an attempt to come into contact and get to know and understand one another better. With Small Town Boy, Azzini continues his attempt to build acceptance of diversity, this time on the basis of a written text. Set in a European city where migration brings both opportunities and confrontation, in this production he focuses on the emancipation of the LHBTI community.

“At the very point when we think we know the stories of others, we have to continue to tell these stories. We have to keep setting examples and being examples.” | Marcus Azzini

CREDITS

text Falk Richter | translation Ludwig Bindervoet | direction Marcus Azzini | performance Soumaya Ahouaoui, Leandro Ceder, Alex Hendrickx, Rick Paul van Mulligen, Florian Myjer | dramaturgy Tjeerd Posthuma | scenography Studio Dennis Vanderbroeck | costume design Marcus Azzini | costume workshop Elysanne Schuurman | music Bart Rijnink | singer Benjamin Abel Meirhaeghe | lighting design Wiel Coopmans | technic Elmar Neudam, Jannes Noorman, Hergen Verheul | surtitles Johan Lippens | production Aafje Roth | marketing Evelien ter Ellen, Marloes Pronk | visuals Henri Verhoef  | special thanks to Ozan Aydogan

Hoe nu mens te zijn?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief
  1. Volg het repetitieproces van onze nieuwe producties, ontvang als eerste uitnodigingen voor openbare repetities, kijk mee met de inspiratiebronnen van onze makers en nog veel meer. Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!
  2. Vul een geldig e-mailadres in